АЛКОХОЛОМЀТРИЯ

АЛКОХОЛОМЀТРИЯ м. Спец. Измерване на процентното съдържание на алкохол във водни разтвори с помощта на алкохолометър.

Списък на думите по буква