АЛКОХОЛОМЀТЪР

АЛКОХОЛОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Спец. Ареометър за определяне на процентното съдържание на алкохол във водни разтвори по относителното им тегло; спиртомер.

Списък на думите по буква