АЛКОХО̀ЛТЀСТЕР

АЛКОХО̀ЛТЀСТЕР м. Спец. Портативен апарат за определяне на количеството алкохол в кръвта чрез измерване на процентното съдържание на алкохол в издишания въздух.

Списък на думите по буква