А̀ЛМАМА̀ТЕР

А̀ЛМА-МА̀ТЕР неизм., ж. Ласкателно или шеговито наименование, с което студен‑

тите наричат университета.

— Лат. alma-mater ’майка-хранителка’.

Списък на думите по буква