АЛМАНА̀Х

АЛМАНА̀Х, мн. ‑си, м. 1. Литер. Сборник от кратки литературни публицистични и други произведения, обикновено във връза с определен период от време. — Ще издаваме, .. , алманах, та ще ни трябва една статия за историята и икономическото минало на гр. Казанлък. Чудомир, СбСт, 34. Съветският читател още слабо е запознат с българската литература. Тая празнота трябва да се запълни. Трябва да се издаде един алманах или антология от най-добрите български писатели и поети. Кр. Кюлявков, СП, 31. Литературен алманах.

2. Спец. Ежегоден справочник със сведения за лица от една и съща професия (лекари, адвокати и др.). Негови [на Власаки] статии са печатани в италиански списания. Напоследък му искаха адреса, за да го впишат в един международен алманах. Св. Минков, РТК, 101.

3. Спец. Сборник със сведения от определена област на науката или обществения живот. Търговски алманах. Театрален алманах.

4. Остар. Вид календар с астрономически и астрологични сведения, а понякога и със забавни и научно-популярни четива.

— От араб. през фр. аlmanach.

Списък на думите по буква