А̀ЛНА

А̀ЛНА СЕ. Вж. алвам се.

Списък на думите по буква