АЛНЀ

АЛНЀ, мн. ‑та, ср. Диал. Сърне.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник ... , 1951.

Списък на думите по буква