АЛНЀНЦЕ

АЛНЀНЦЕ, мн. ‑а, ср. Диал. Умал. от алне. Насреща иде кошута, / кошута с младо алненце. Ст. Младенов, БТР I, 69.

Списък на думите по буква