А̀ЛОВ

А̀ЛОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Ален. Леле Радо, Радобилке, / .. доста носи алов пояс. Нар. пес., СбБрМ, 449. На бела чешма стойеше [момчето], добра си коня пойеше, / алово фехче токмеше. Нар. пес., СбНУ Х, 36.

Списък на думите по буква