АЛО̀Е

АЛО̀Е, мн. няма, ср. 1. Южноафриканско тропично и субтропично растение с дебели и сочни листа и червеникави, жълти или зелени цветове, различните видове от което се използуват в текстилната индустрия, във фармацевтиката и пр. Aloe. С високи перести червени цветове цъфтеше алое.. Тук то расте на каменистите сипеи голямо като храст. Д. Богданов, ТА, 99. Известни са около 200 вида алое, представляващи вечно зелени растения със сочни, плътни листа, покрити с восъчна ципа. ВН, 1958, бр. 2033,

4. Съветските медици употребяват препарати от алое при изгаряния, при дълго незарастващи рани и язви, при изтощен и понижен апетит, при очни заболявания. ВН, 1958, бр. 2033, 4.

2. Сгъстен сок от листата на такова растение; сабур. И гънеше се [от стаята на Боян Мага] до сводовете тъмен мириз на ладан,.., алое и амбра. Н. Райнов, КЦ, 29.

— Гр. Bλόη. — Друга форма: а л о̀ й.

Списък на думите по буква