АЛОМО̀РФА

АЛОМО̀РФА ж. Езикозн. Текстова реализация, разновидност на морфема в комбинация с други звукове и морфеми.

— От гр. Dλλος ’друг’ + μορ5ή ’форма’ през англ. allomorph или рус. алломорф.

Списък на думите по буква