АЛО̀НГА

АЛО̀НГА ж. 1. Хим. Стъклена тръбичка, извита под ъгъл, която се поставя като удължител на гърлото на реторта и др.

2. Спец. Уред за улавяне на некондензирани цинкови пари при добиване на цинк.

3. Рядко. Празен лист, добавен към книга, за залепване на карти или таблици.

4. Търг. Допълнителен лист, приложение към чек за вписване на забележки.

— От фр. allonge ’удължение, удължител’ или нем. Allonge.

Списък на думите по буква