АЛОПА̀Т

АЛОПА̀Т м. Мед. Лекар, който лекува чрез алопатия.

Списък на думите по буква