АЛОПЛА̀СТИКА

АЛОПЛА̀СТИКА ж. Нов. Замяна на органи на човек или техни части с чужди по органичен състав вещества като пластмаси, метали и др. От всички видове пластики сега най-често се предпочита несвободната автопластика, т.е. използват се местни тъкани, по съседство, без при това да се прекъсва целостта на кожата .. Прилагат се също и чужди по органичен състав вещества, като пластмаси, метали и др. Това е така наречената алопластика. З, 1969, бр. 1, 11.

— От гр. Dλλος ’друг’+ πλαστός ’моделиран’.

Списък на думите по буква