АЛО̀СВАНЕ

АЛО̀СВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от алосвам и от алосвам се.

Списък на думите по буква