АЛОФО̀Н

АЛОФО̀Н м. Езикозн. Конкретна реализация на фонема в речта в комбинация с други звукове.

— От гр. Dλλος ’друг’+ φωνή ’глас’ през англ. allophone или рус. аллофон.

Списък на думите по буква