АЛОХТО̀НЕН

АЛОХТО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Геол. За скали и полезни изкопаеми — който се намира не на мястото на първоначалното си образуване, а е пренесен или натрупан в резултат на геологични процеси на това място. Противоп. автохтонен. Други от пластовете не са на своето първоначално място, а са претърпели повече или по-малко преместване. Наричат ги алохтонни. Гр. Николаев и др., ОГ, 119-120. Въглищата се разделят още на алохтонни и автохтонни. Г. Георгиев, П, 229.

Списък на думите по буква