АЛПАКА̀

АЛПАКА̀1, мн. няма, ж. 1.Сплав от мед, никел и цинк, подобна по вид и качества на сребро, от която се правят прибори за хранене и др.

2. Събир. Прибори, съдове, изделия от такава сплав.

— От амер.

АЛПАКА̀

АЛПАКА̀2 ж. 1. Южноамериканско опитомено млекопитаещо животно от рода на ламите с фина, дълга вълна.

2. Вълна от това животно.

3. Плат от вълната на това животно.

4. Вид изкуствена качествена вълна.

— От исп. alpaca.

Списък на думите по буква