АЛПИНЀУМ

АЛПИНЀУМ м. Място в градина, в парк, където се отглеждат високопланински растения за научни или декоративни цели. В езерото ще има разноцветни рибки и водни лилии, а покрай специалните камъни на алпинеума ще бъде посята алпийска растителност. ВН, 1960, бр.2603, 1. Живеехме в окрайнините на града в една кокетна къщичка от полирано дърво с малко дворче, нали знаете японските дворчета, бухнали в цвят, с малък алпинеум, с няколко бамбукови стръкчета и дръвчета-джуджета. .. П. Бобев, К, 60-61.

— От собств.

Списък на думите по буква