АЛСЀКО

АЛСЀКО ср. Изк. Вид техника в стенната живопис, при която се полагат водни бои върху суха мазилка.

— Ит. al secco ’на сухо’.

Списък на думите по буква