АЛТА̀ЕЦ

АЛТА̀ЕЦ, мн. ‑а̀йци, м. Мъж от основното население на Алтайската република в Руската федерация. Оказало се, че при паспортизацията на алтайците — поради липса на документация и архиви — в паспорта била отбелязвана датата, посочвана от самия гражданин. ПЗ, 1981, кн. 10, 7.

Списък на думите по буква