АЛТА̀ЗИМУТ

АЛТА̀ЗИМУТ м. Приспособление за определяне на височините и азимутите на небесните тела, използувано в астрономията.

— От лат. altus ’висок’ + араб. assumut ’пътеки’ през нем. Altazimut или рус. альтазимут.

Списък на думите по буква