АЛТА̀ЙКА

АЛТА̀ЙКА ж. Жена от от основното население на Алтайската република в Руската федерация.

Списък на думите по буква