АЛТА̀ЙСКИ

АЛТА̀ЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от Алтай и от алтаец. Група съветски геронтолози организираха експедиция за проучване на алтайските дълголетници. ПЗ, 1981, кн. 10, 6.

Алтайски езици. Общо название на разпространените в Предна, Централна и Източна Азия сродни помежду си тюркски, монголски и тунгуско-манджурски езици.

Списък на думите по буква