АЛТЕРНА̀НС

АЛТЕРНА̀НС м. Литер. Правило, изискващо в последователни стихове да се редуват рими, различни по място на ударение.

— Фр. alternance.

Списък на думите по буква