АЛТЕРНА̀НТ

АЛТЕРНА̀НТ м. Езикозн. Езикова единица, която се намира в отношения на алтернация, редуване с друга еднородна в състава на по-голяма езикова единица.

— От англ. alternant или рус. альтернант.

Списък на думите по буква