АЛТЕРНАТЍВА

АЛТЕРНАТЍВА ж. Необходим избор на едно от две възможни решения, начини на действие, мнения и т.н., които взаимно се изключват. От туй положение аз друг изход не виждам, освен да ся разбере и отбере алтернативата: "Има конституция, има княз; няма конституция, няма княз." П. Р. Славейков, ПХС, 65. Батенберг изведнъж осъзна, че ще трябва да воюва. . Изправен бе пред алтернативата да брани или Княжеството от Милана, или Румелия от турците. В. Геновска, СГ, 355-356. Но той [князът] бе поставен пред алтернативата или да се помири със своите собствени поданици, или да очаква със скръстени ръце, последния акт на военнополитическата драма, която приготовляваха генералите. С. Радев, ССБ I, 390-391. Тежко съмнение налегна в това време английските държавници: русите ще тръгнат към Цариград. И лорд Едуард Дерби не закъсня да изправи Русия пред алтернатива: или незабавно примирие, или Англия се намесва! О, 1978, кн. 4-5, 19. Алтернативата, която аз Симеон II представлявам, да променим обществото и държавата, за да стане тя роден дом за всеки българин,.., остава валидна. Дем., 2001, бр. 35, 2. // Всяка една от двете възможности за избор.

— От фр. alternative.

Списък на думите по буква