АЛТЕРНАТЍВЕН

АЛТЕРНАТЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. вни, прил. 1. Който съществува като друга възможност или като противоположност спрямо нещо офицциално, традиционно, утвърдено. Съществуват два основни типа ме‑

тоди за .. освобождаването от стреса: класически и алтернативни. З, 1999, бр. 6, 6. Алтернативна култура. Алтернативна музика.

2. Който се прилага, използва като заместител на нещо обичайно, традиционно. Най-популярният източник на алтернативната енергия е слънчевата топлина. 168 часа, 2000, бр. 40, VII. Алтернативно гориво.

Алтернативен брак. Брак между еднополови индивиди. В някои страни алтернативните бракове са узаконени. Алтернативна военна служба. Военна служба, която се отбива чрез полагане на общественополезен труд (в болници, социални домове и др.), а не в казарма, за срок по-голям от този на обикновената военна служба. Наборникът бил преместен на алтернативна военна служба. ДТ, 2000, бр. 152, 10. Алтернативна медицина. Съвкупност от методи на лечение без използване на синтетични лекарства и други традиционни методи, а с помощта на природни, естествени средства. Една трета от американците плащат, за да бъдат лекувани с методи на алтернативната медицина. СТ, 2000, бр. 10, 26.Алтернативно решение.

Алтернативни съждения. Филос. Съждения, които взаимно се изключват. Алтернативно задължение. Юрид. Задължение с право на избор за начина на изпълнението му.

Списък на думите по буква