АЛТЕРНА̀ТОР

АЛТЕРНА̀ТОР м. Техн. Електрически генератор за получаване на променлив ток.

— От лат. alternator.

Списък на думите по буква