АЛТИГРА̀Ф

АЛТИГРА̀Ф м. Техн. Уред за автоматично измерване на височини над морското или др. равнище въз основа на барометричното налягане.

— От лат. altus ’висок’ + гр. γρά5ω ’пиша’.

Списък на думите по буква