АЛТИМЀТРИЯ

АЛТИМЀТРИЯ ж. Дял от геометрията, който се занимава с измерване на височини.

— От лат. altus ’висок’ + гр. μετρέω ’измервам’.

Списък на думите по буква