АЛТИМЀТЪР

АЛТИМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑тра, м. Техн. Уред за определяне височината на полета на летателен апарат. Лунният алтиметър ще позволи да се получат допълнителни данни за изменението на височината на ракетата над повърхността на движението. РД, 1959, бр.257, 3.

— От лат. altus ’висок’+ гр. μέτρον.

Списък на думите по буква