А̀ЛТО

А̀ЛТО ср. Муз. Нисък женски глас; алт.

— Ит. alto.

Списък на думите по буква