АЛТЪЛЪ̀К

АЛТЪЛЪ̀К, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Стара турска сребърна монета, равна на шест гроша; шестак. При всичко, че циганчето претърпя такова премеждие, циганите го заведоха при зрителите за бакшиш. Всички гости го дариха по нещо, а стопанинът на коня му даде един алтълък и го запита как се отърва да не го повлече конят по клоните, да го разкъса. Ц. Гинчев, ГК, 260.

— От тур. altı ’шест’.

Списък на думите по буква