АЛТЪ̀Н

АЛТЪ̀Н м. Остар. 1. Стара златна турска монета; жълтица. — Нема ли да даде нашето село неколко алтъна да купиме пушки за нашата чета? Д. Талев, И, 472. А на шията ѝ тежки нанизи, ред едри алтъни, ред рубета и махмудии. Й. Йовков, СЛ, 6.

2. Като прил. неизм. а) Направен от злато; златен. Прегръщал съм я мамо, / целувал съм я, / и зимал съм ѝ мамо, / алтън пръстене. Нар. пес., СбНУ XLVI, 201. б) Прен. Много добър, много хубав; прекрасен. Веднъж дори той направо подари на Домна месечните купони. — Имай ги от мене — рече, — алтън жена си ти. Б. Болгар, Б, 26. Алтън Калофер.

— Тур. altın.

Списък на думите по буква