АЛТЪ̀НЕН

АЛТЪ̀НЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Който е направен от алтън или от алтъни; златен. Я си главата повдигни, / по гушка да те целуна, / по твоя гердан алтънен. Нар. пес., Ал. Дювернуа, СБЯ I, 25.

Списък на думите по буква