АЛТЪ̀НКА

АЛТЪ̀НКА ж. Диал. 1. Цветето латинка. "А Велзавела накити с камилек, алтънка и здравец кълчана ми — и се засмя, като ме изпращаше.." Н. Райнов, КЦ, 101.

2. Смрадлика.

Списък на думите по буква