АЛТЪПАТЛА̀К

АЛТЪПАТЛА̀К, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Остар. Револвер с шест патрона.

— От тур. altıpatlar.

Списък на думите по буква