АЛУМИНА̀Т

АЛУМИНА̀Т м. Хим. Сол на алуминиева киселина. Хидроокисът.. лесно се разтваря в киселини и основи. Солите му с основите се наричат алуминати. П. Боянов, П, 215.

— От лат. aluminatus през нем. Aluminat.

Списък на думите по буква