АЛУМЍНИЕВ

АЛУМЍНИЕВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Хим. Който е съединение на алуминий. Алуминиев окис. Алуминиев карбид. Алуми‑

ниев сулфат. Алуминиев хидроокис. Алуминиев силикат. Алуминиева киселина.

2. Техн. Който е от алуминий, който съдържа алуминий. Алуминиев прах. Алуминиева сплав. Алуминиев бронз. Алуминиев цимент. Алуминиева руда.

3. Който е направен от алуминий. Алуминиево канче. Алуминиева тенджера. Алуминиеви съдове. Алуминиев лист.

4. Който е свързан с производството на алуминий. Алуминиева промишленост.

Списък на думите по буква