АЛУМИНЍТ

АЛУМИНЍТ м. Минер. Алунит.

— От лат. през фр.aluminite и нем. Aluminit.

Списък на думите по буква