АЛУМИНОСИЛИКА̀ТЕН

АЛУМИНОСИЛИКА̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни. Хим. Прил. от алуминосиликат. Алуминосиликатни минерали. Алуминосиликатни хидроокиси.

Списък на думите по буква