АЛУМИНОСИЛИКА̀ТИ

АЛУМИНОСИЛИКА̀ТИ обикн. мн., м. Хим. Комплексни силикати на алуминиевата киселина, широко разпространени в земната кора, в състава на които влизат алуминиев окис, силициев двуокис и др.

Списък на думите по буква