АЛУМИНОТЕРМЍТ

АЛУМИНОТЕРМЍТ, мн. няма, м. Хим. Смес от алуминиев прах и железен окис, използувана при заваряване на релси, стоманени тръби на метални конструкции и др.; алумотермит.

— От лат. alumen ’стипца’ + гр. θέρμη ’топлина, горещина’.

Списък на думите по буква