АЛУМИНОТЕРМЍЧЕН

АЛУМИНОТЕРМЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Хим. Който се отнася до алуминотермия; алумотермичен. В зависимост от начина на получаването феросплавите се делят на високопещни (доменни), електрометалургични и алуминотермични. Л. Калев, ВТЛ, 203. Алуминотермичен метод.

Списък на думите по буква