АЛУМИНОТЀРМИЯ

АЛУМИНОТЀРМИЯ, мн. няма, ж. Метал. Метод за получаване на метали и неметали, а също и сплави чрез редуциране на техните окиси с помощта на алуминий, при което се отделя голямо количество топлина; алумотермия.

Списък на думите по буква