АЛУМИНОФО̀Н

АЛУМИНОФО̀Н м. Муз. Ударен музикален инструмент, който има еднакво устройство с ксилофона, но е с алуминиеви, а не с дървени блокчета.

— Нем. Aluminophon.

Списък на думите по буква