АЛУНЍТ

АЛУНЍТ м. Минер. Минерал, съдържащ алуминиев окис и алуминиев и калиев сулфат, от който след нажежаване и промиване с вода се получава стипца.

— От фр. alunite.

Списък на думите по буква