АЛУШЍВА

АЛУШЍВА ж. Диал. Пепелява вода за изпиране на дрехи; луга, лишия.

— От ит. lisciva през гр. Bλισίβα (вж. Л. Ванков, Към историята на някои заемки от западните романски езици в български и в другите балкански езици, ГСУ, 1960, 177).

Списък на думите по буква