АЛФАБЀТ

АЛФАБЀТ, мн. няма, м. Рядко. Азбука.

— От гр. Bλ5άβητος през фр. alphabet.

Списък на думите по буква